Весела Георгиева

Кинезитерапевт

Завършва Кинезитерапия в Национална Спортна Академия “Васил Левски” през 2016 година с придобита образователно-квалификационна степен Бакалавър, а през 2018 година защитава магистърска степен със специалност Кинезитерапия в Ортопедия и Травматология.

Завършени допълнителни курсове:

  • Мобилизация на периферни нерви
  • PNF and dysfunctions of shoulder, hip and knee

Интересите на Веси обхващат превенция и лечение на спортен травматизъм. Тя вярва, че с подходящи упражнения и индивидуална терапия, всеки атлет може да се върне към тренировъчен режим, а обикновеният човек към нормално ежедневие.

Също така, като спортист, за нея е важно изграждането на правилни двигателни навици от ранна детска възраст, с цел профилактика на гръбначни изкривявания.

Илия Стефанов

Кинезитерапевт
Илия Стефанов завършва Кинезитерапия в Национална Спортна Академия "Васил Левски" през 2003 година. От 2003 до 2005 е терапевт на свободна практика. От 2005 до 2010 работи като кинезитерапевт в МЦ "Здраве за всеки". През 2011 участва в основаването на МДЦ "Артромедика" заедно с доц. д-р Здравко Стефанов и доц. д-р Владимир Русимов, където работи и… ...
Виж още

Цветомир Христов

Кинезитерапевт
Цветомир Христов завършва Кинезитерапия в Национална Спортна Академия "Васил Левски" през 2003 година. Известно време работи като асистент в кабинета на д-р Мерджанов, мануален терапевт в ДКЦ 7 София. През 2007 започва работа в научно-изследователската сфера, а от 2014 работи като кинезитерапевт в МДЦ Артромедика. През 2018 участва в основаването… ...
Виж още

Мария Софтова

Кинезитерапевт
През 2016г. придобива образователно-квалификационна степен бакалавър по специалност Кинезитерапия в Национална Спортна Академия "Васил Левски", защитавайки дипломна работа на тема " Въздействие на кинезитерапията при пациенти с лумбална дискова болест". През 2017г. защитава магистърска степен със специалност Кинезитерапия в Неврологията и… ...
Виж още