PODOSmart е софтуер с изкуствен интелект, комбиниран с интелигентни стелки, който прави най-точния Гейт анализ, прецизно диагностицира за кратко време на база биомеханичните данни и помага да се открият проблемите при движение (походка и по време на спорт).

Целта на Гейт анализа е да получим динамична визия от походката на пациента и да визуализираме кривенето / пронирането на стъпалото на всеки ключов етап от движението. По този начин ще бъде възможно да се направи адаптирана и локализирана корекция с индивидуалните ортопедични стелки, според промените в контакта, очертани от софтуера. Прави се сравнение между двата крака, за да се оцени симетрията между тях.

Анализът дава информация за пространствено – времевите параметри, изследвани от нашите интелигентни стелки, детайлно и цялостно. Това е преглед, който дава бърза представа за качеството на походката на пациента и за симетрията между долните крайници.